Ring 2061 1294 og få hjælp nu

En stressramt jurists erfaring:


”I efteråret 2011 måtte jeg efter længere tids tilløb erkende, at jeg var ramt af stress, og at jeg måtte sygemeldes. En hård erkendelse når man – som den ”perfekte” karrierekvinde – gerne vil nå alle mål og gøre alle tilfredse.


I forbindelse med min sygemelding fik jeg af min arbejdsplads stillet en psykolog til rådighed. Efter ca. 3½ måneder hjemme var jeg klar til langsomt at starte på arbejde igen. 2 timer 2 gange om ugen. Endnu en svær erkendelse ikke at kunne magte mere efter et så langt forløb hjemme med assistance fra en psykolog. I forsommeren 2012 nåede jeg til den konklusion, at jeg ganske enkelt ikke fik nok udbytte ud af mine samtaler med psykologen, hvorfor jeg stoppede forløbet.


Hen over forår og sommer 2012 formåede jeg langsomt at få øget min arbejdstid, således at jeg i september 2012 endelig kunne raskmelde mig. Mens jeg kæmpede mig tilbage, blev jeg mødt af kollegers uforståenhed over, at jeg fortsat ikke kunne tage fra på samme måde, som jeg havde kunnet tidligere. Uvidenheden om, hvad stress reelt er, viste sig.


Presset – som følge af den manglende forståelse af min situation – gjorde, at jeg efter anbefaling primo oktober 2012 kontaktede Lene Marie Jensen. Jeg blev mødt af et hjertevarmt og rummeligt menneske, der var klar til at møde mig netop dér, hvor jeg var. Ingen fordomme, ingen anklager – men masser af plads til mig. Vi havde en enkelt konsultation, som flyttede langt mere end de 17 konsultationer, jeg havde haft hos psykologen.


Umiddelbart efter konsultationen mistede jeg ganske uventet en kær kollega. Tabet rev fuldstændig tæppet væk under mig, og jeg måtte erkende, at jeg havde fået et tilbagefald.


I denne proces var Lene Marie Jensen en utrolig støtte. Hun satte mig stolen for døren på den bedste og mest omsorgsfulde måde, hvor vi drøftede konsekvenserne af ikke at sygemelde sig sammenlignet med en sygemelding. For jeg var naturligvis nervøs for, hvad endnu en sygemelding ville betyde for min karriere… Efter vores drøftelse nåede jeg til erkendelsen af, at en ny sygemelding var nødvendig – og at omkostningerne ved ikke at sygemelde mig på sigt ville være endnu større. I den forbindelse var Lene Marie Jensen en stor hjælp, idet hun tog noget af presset af mine skuldre ved straks at tilbyde, at hun ville stå for sygemeldingen og kontakten til min arbejdsplads.


I løbet af min sygemelding var Lene Marie Jensen flere gange i kontakt med min nærmeste chef. Herunder holdt Lene Marie Jensen et møde med min chef for at forklare, hvad stress er, og hvad det indebærer for den enkelte medarbejder. Men lige så meget hvilken betydning det har for arbejdspladsen.


Efter kun tre ugers sygemelding kunne jeg vende tilbage på arbejdet – endnu en gang på deltid, men nu med en opstarts-arbejdstid på 20 timer per uger.


Til forskel fra første gang mødte jeg nu ikke alene op – Lene Marie Jensen var med mig på arbejde første dag, hvor vi havde et møde med mine nærmeste kolleger. Lene Marie Jensen fortalte om stress og dens konsekvenser, på hvilken baggrund vi havde en åben drøftelse af mine behov, og hvilke forhold jeg ikke var i stand til at håndtere. Drøftelsen – der også viste andres hidtil usagte behov – resulterede i nye ”leveregler” i kontoret, således at fx ikke længere er velset, at der bliver løbet på gangen, når noget i printeren skal hentes.


Efterfølgende har jeg løbende konsulteret Lene Marie Jensen. Med base i trygge samtaler er jeg nu godt på vej ud af stressen. Lene Marie Jensen har i den forbindelse været en tro støtte, der til enhver tid har kunnet rumme mine frustrationer og udvist en unik omsorgsfuldhed, samtidig med at der er blevet stillet konstruktive spørgsmål om, hvordan jeg selv kan ændre min adfærd for at ændre min situation.


Samtidig har Lene Marie Jensen med sin alternative fysiske tilgang formået at presse mig over grænsen, således at jeg har givet slip på mine hæmninger og ladet kroppen – og ikke mit rationelle jeg – bestemme udkommet af dagens konsultation.


Samlet er der for mig der ingen tvivl: Lene Marie Jensen har en stor andel i, at jeg nu arbejder fuld tid og atter kan lyset for enden af tunnelen. På denne baggrund kan jeg ikke andet end anbefale Lene Marie Jensen som behandler.
Katrine   Marie Jensen • tlf.: 2061 1294 • km@stresskonsulenten.com

Copyright © Stresskonsulenten 2018